Powerkorn

Fertilizator organic puternic

Fermierii cunosc puține despre termenul „îngrășământ organic”. În ultimii 20 de ani, în agricultura convențională, din motive de cost, îngrăşământul a fost folosit aproape în exclusivitate sub formă de origine minerală. Între timp, cu toate acestea, s-a dovedit că doar o porțiune a spectrului de îngrășământ este acoperită de fertilizarea NPK unilaterală.

În special în gama de micronutrienți, aceasta poate provoca deficite după mulți ani de fertilizare NPK unilaterală. La multe ferme s-a demonstrat că randamentul este în mod clar mai mare prin combinarea cu fertilizare organică.

 

powerkorn-small1powerkornsmall5powerkornsmall6 

Pe termen lung, prin utilizarea îngrășământului Powerkorn s-a sesizat o creștere a conținutului de humus, în care capacitatea de stocare a apei din terenul arabil este masiv îmbunătățită. Există rezultate practice, în cazul în care într-un an uscat avantajele au fost cu 20-30% mai mari în comparație cu metodele de fertilizare convenționale.

Beneficiile produselor pentru fertilizare organică sunt cunoscute și susținute profesional, dar din motive economice nu au putut fi folosite pe scară largă. Powerkorn este oferit la un preț foarte atractiv, astfel încât să puteți profita de asemenea de o reducere a costurilor la îngrășăminte, pe lângă creșterea randamentului producţiei agricole.

Cu 1000 kg Powerkorn/ ha, fertilizați cu 90 kg N , 80 kg P și 120 kg CaO. Trebuie remarcat faptul că disponibilitatea de azot, ca și în orice îngrășământ organic este de aproximativ 60-70% în primul an, restul azotului este activ în anul următor.

Pe lângă efectul nutritiv, se ajunge natural la o prelungire a duratei de utilizare a solului. De asemenea prin enzime se activează micronutrienți, lucru care este neglijat printr-o fertilizare unilaterală minerală NPK. Datorită conținutului ridicat de fosfor, în mod automat este vorba de o fosforizare puternică a solului, astfel încât să poată fi complet eliminată fertilizarea cu fosfor mineral. Powerkorn este un fertilizator de bază pentru toate culturile agricole. Se va completa în funcție de necesitate cu azot și potasiu.

 

Ingrediente

Avantaje

• 9% azot

• 8% fosfor

• 12% calciu

• plus alte oligoelemente importante

• Crește randamentul

• Costuri reduse la îngrășăminte

• Activarea solului

• Ofertă de preț introductivă

• Îngrășăminte cu oligoelemente

Favorizează formarea humusului